Масло од семки од кајсија: затоа што од овој свет треба да заминеме од старост, а не од болест

Сончевите капки – капките масло од семка од кајсија се одговорот за виталноста и долговечноста на хималајскиот народ од малото Кралство Хунза. Македонците знаат за нив од 2005-та особено од 2008-та година кога Кралот на Хунза-Мир Газанфар Али Кхан co своја делегација ја посети Република Македонија… За нив се зборува дека вообичаено живеат пo 120 … Continue reading Масло од семки од кајсија: затоа што од овој свет треба да заминеме од старост, а не од болест